Snaren op Swaluw

Hoe mooi kan het zijn om zo’n fraaie kerk waar een verhaal aan vastzit, voor een bredere groep mensen open te stellen? Door met klankbeelden net even iets anders te zien dan uw dagelijkse routines?

Muziek van hoge kwaliteit, opdat u zelf de ontmoetingen van hoge kwaliteit aangaat. En vooral: Hoe kunnen we, behalve het over muziek te hebben, elkaar toevallig ontmoeten?

Protestantse kerk anno 1639, Raadhuisstraat 3, 4927 AM Hooge Zwaluwe

%d bloggers liken dit: