Haydn Orkest Brabant

Het Haydn Orkest Brabant is een projectorkest dat per project door dirigent en musicoloog Jos de Hoon en Axel Wenstedt (klavecinist, orgel en fortepianist) wordt samengesteld uit musici (amateurs en professionals) uit Zuid-Oost Brabant. Zij zijn verbonden aan verschillende regionale orkesten, ensembles en opleidingsinstituten. Het Haydn Orkest Brabant biedt ook speelruimte aan (jonge) solisten en begeleidt ze ook. Het zal niet verbazen dat de muziek van Haydn (en zijn tijdgenoten) een centrale plaats inneemt in het repertoire.

Het Haydn Orkest Brabant is in 2016 opgericht en musiceerde veelvuldig op Kasteel Heeswijk, het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen, de aula van het Catharinakerkhof in Eindhoven, Museum Krona in Uden, de kapel Mariaoord in Rosmalen en Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop. De laatste locatie is sinds 2020 de thuisbasis van het orkest.

Meer weten over het Haydn Orkest Brabant? Klik hier voor meer info.

%d bloggers liken dit: